LETTER TO & ABOUT MESOP

Gelek supas bo MESOP, ji ber ku ew linka malpera min di WordPress de û di Facebookê de li ba xwe belav dike. –  http://www.mesop.de

 كلالشكروالتقديرلموقعميسوبالذيينشريومياًرابطموقعيفيكلمنالووردبرسوالفيسبووك –  http://www.mesop.de / جانكورد – Cankurd / Cankurd –  http://cankurd.wordpress.com