KCK-INFO – Kurdistan Democratic Communities’ Union -Info

HALKLARIMIZA VE KAMUOYUNA!

Kürt halkının ve İslam dünyasının kurban bayramını kutluyoruz. Bu bayramın başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyoruz.

İnsanlığın beşiği olan Ortadoğu, bugün savaşların ve ölümlerin coğrafyası haline getirilmiştir. Hak, adalet ve eşitlik kültürünün yeşerdiği bu topraklarda haksızlık, adaletsizlik ve eşitsizlik hala varlığını sürdürmektedir. İnsanlık için tüm güzelliklerin ve hakikatlerin yaratıldığı ve var olduğu Ortadoğu, özellikle kapitalist modernitenin milliyetçilik ve ulus-devlet fitnesiyle yaşanılmaz hale getirilmiştir.

Hak, adalet ve hakikatin temsilcisi inanışların ve dinlerin var olduğu bu coğrafyada milliyetçilik ve ulus-devletçilik fitnesiyle dinler kötülüklere araç edilmeye çalışılmıştır. Barış ve huzura değil de iktidara ve çıkara alet edilmesi dinlere yapılan en büyük kötülük ve zillettir. İnançlar ve dinler ilk çıktıklarında olduğu gibi sadece ve sadece barış ve huzurun dili ve yaratıcısı olabilir. Halklarımızın ve tüm insanlığın kardeşlik ve barış içinde özgür ve demokratik yaşama kavuşarak her günlerinin bayram olması dileğimizi bu bayramda bir daha tekrarlıyoruz. Başta Rojava Kürdistan halkı olmak üzere tüm halkların barış, huzur ve kardeşlik içinde özgür ve demokratik yaşama kavuşmalarını diliyoruz.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı 14 Ekim 2013