HASAKA SHARIA COMMITTEE STATEMENT

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

“Ey iman edenler, eğer size bir fasık bir haber getirirse onu iyice araştırın.”

Nusayri rejim şebbihaları insanlara Haseke ilindeki mücahidlerin kürt varlığını hedef aldıkları ve kürtleri kimliklerine göre öldürdüklerine dair yalan bildiriler dağıtmaktadırlar. Ayrıca bu rejim yanlısı taraflar medya kanallarında kışkırtıcı yayınlar yaparak fitne yaymakta ve yalan haberler yapmaktadırlar. Onlara cevaben Haseke’deki tüm mücahid grupları temsil eden Şeriat komitesi şunları tekid ediyor;

– Kürtler ve araplar arasındaki İslam kardeşliği daimdir ve arap olan ile arap olmayan arasında hiçbir fark yoktur. Üstünlük ancak takva iledir.

– Devam etmekte olan savaşların sebebi sözde halk himayet gücü isimli nusayri rejim şebbihalarının yapmış oldukları ihlallerdir.

– Herkes için ayan beyan ortaya çıkmıştırki İşçi Partisi (PKK) kendisini rejim için çalışan bir alete çevirmiş ve kürt halkının çıkarlarını ihlal ederek bu çıkarları katil nusayri rejim ile beraber icat ettikleri PKK’nın kendi dar çıkarları ile sınırlamışlardır.

– Mücahidlerden yayınlanan bütün bildirilere bakalım. Göreceğizki tüm bildirimler bu savaşlarda kürtlerin ve kürt varlığınının kesinlikle hedef alınmadığını vurgulamaktadır. – Haseke’deki tüm mücahid guruplarda kürt komutanlar olup bu gruplarda çok fazla sayıda kürt cihad etmektedir.

– Aktif bir grup olan Kürt İslam Cephesi diğer mücahid gruplar ile beraber omuz omuza savaşa iştirak etmektedir.

– Burada mücahid grupların kontrolü altında olan bir çok kürt köyleri ve mıntıkaları mevcuttur. Mücahid gruplar bu köy ve mıntıkalarda yaşayan halkı himaye etmekte fırınları kontrol ederek çalıştırmakta, yardım malzemeleri dağıtmakta ve tıbbi hizmetler vermektedirler.

– Tüm mücahid gruplar problemli olan durumlarda Kur’ana ve Sünnete başvurmakta ve şeriat komitesine dönmektedirler. Ve Allahu tealaya hamd olsunki hepside güzel ahlak sahibidirler. – Eğer bir ferd kurala uymaz ise veya bir grup ister kürt ister arap olsun bir şahıs hakkında haksız yere bir hata işlerse şeriat komitesi adaleti icra eder ve kendisine haksızlık yapılana hakkını geri verir. – Mıntıkadaki kürt ve arap kardeşlere din ve beraber yaşama kardeşliğimizi korumamız için fitneden ve fitneye götüren şeylerden kaçınmalarını nasihat ediyoruz. Geleceğimizin ve hedefimizin bir olduğunu ayrıca bizim işgalciler ve yabancılar değil bu yerin çocukları olduğumuzu tekrar tekrar vurguluyoruz.

HASEKE VİLAYETİ GENEL ŞERİAT KOMİTESİ – 27 Ramadan 05.08.2013

http://vvanwilgenburg.blogspot.de/2013/08/hasaka-sharia-committee-reacts-to.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook