HALKIMIZA VE KAMUOYUNA! / KCK YÜRÜTME KONSEYİ BAŞKANLIĞI

4.4.2013 – Halkımızın benliğini kazanmasında ve özgürleşmesinin yolunda en büyük emek sahibi olan, değerlerimizin yaratıcısı ve Özgürlük Hareketi’nin Önderi Başkan Apo’nun 64. doğum günü, Önderliğimize ve tüm halkımıza kutlu olsun.

4 Nisan 1949, Kürt halkı için önemli bir doğuş sürecidir. Halkımızın ve özelde ise kadınların özgürlük tarihi bu doğuş süreciyle birlikte Kürdistan’da köklü, tarihsel bir değişikliğe uğramıştır. Önder Apo, doğup büyüdüğü aile ve köy ortamından başlayarak, sorgulama ve arayış sahibi olarak özgürlük sevdasının peşini hiç bırakmamıştır. “Çocukluk hayallerime ihanet etmedim” diyerek somutlaştırdığı bu ısrar, aynı zamanda özgür insanın doğuşuna da neden olmuştur. 4 Nisan’la başlayıp devam eden doğuş, kadim Mezopotamya’da özgürlük tohumlarını ekmiş, sömürgecilerin yarattığı köleci ruhu ve düşünceyi köklü bir biçimde değiştirmiştir.

Bu temelde soykırım kıskacında bulunan Kürt halkı, yok olmaya karşı var olma direnişini büyük zorluklar ortamında Önder Apo’nun ideoloji ve düşünce sistemine dayanarak adım adım geliştirmiş, geleceğini ve özgürlüğünü kazanma sürecine girmiştir. Yoksulluklar ortamında büyüyen bir çocuğun Amara’da başlattığı ilk isyandan halk hareketine dönüşen bu gerçeklik, bugün milyonların iradesine dönüşmüştür. Bu nedenle Önder Apo’nun doğuşu özgürlük arayışının doğuşudur, özlemi çekilen yeni toplumun doğuş sürecinin başlamasıdır. Önderliksel gerçekliğin şekillenişi ve özgürlük mücadelesiyle cisimleşmiş olması açısından bakıldığında 4 Nisan’da gerçekleşen doğuş yalnızca bir kişinin doğuşu değildir.

Bu gerçekliği kutlamak ve Önder Apo ile arasındaki sarsılmaz bağları daha da perçinlemek için, halkımız, her yıl Önderliğimizin doğum yeri olan Amara’ya yürüyüş gerçekleştirmektedir. Gerektiğinde büyük bedeller ödemeyi göze alan, bu uğurda şehit veren fedakar Kürdistan halkı her yıl olduğu gibi, bu yıl da çeşitli STK’ler öncülüğünde Amara’ya bir yürüyüş gerçekleştirmektedir.

Tarihi 2013 Newrozu ardından gerçekleşecek olan bu 4 Nisan kutlamalarının özel bir önemi vardır. Halkımızın Önder Apo’nun doğuş günü çerçevesinde gerçekleşen Amara yürüyüşüne ve Halfeti’de gerçekleşecek olan etkinliklere katılımı, aynı zamanda Önderliğimizin Newroz’da yayınladığı tarihi Demokratik Çözüm Deklarasyonu’nu sahiplenme tutumu olacaktır. Unutulmamalı ki, Önderliğine ve onun perspektiflerine sahip çıkan bir halk, geleceğine sahip çıkmış olmaktadır. Önderliğin özgürlüğü halkın özgürlüğüdür; halkın özgürlüğü de Önderliğin özgürlüğüdür. Önderliği tutsak olan bir halk özgür olamaz; özgür olan bir halk Önderliğini tutsak bırakamaz. Bu açıdan Önder Apo’nun özgürlüğü, aynı zamanda ulusal varlığımıza, kimliğimize ve özgürlüğümüze sahip çıkmaktır. Bu çerçevede, Amara Yürüyüşü’nü tertipleyen STK’lerin ve siyasi çevrelerin kitlesel katılım çağrısı çok değerli, önemli ve yerinde bir çağrıdır. Yurtsever halkımızın buna uygun davranacağına inanıyoruz.

Bu temelde, 4 Nisan şehitleri olan Mahsum Karaoğlan ve Mustafa Dağ şahsında tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyor; bu tarihsel günü kutlamak üzere Amara’ya doğru yola çıkan kadın-erkek, genç-yaşlı tüm Kürdistan halkını bir kez daha selamlıyoruz.