COVERING THE EFRIN COMPLEX : SHORT NEWS & BLOG NEWS WEST KURDISTAN

“Bader Martyrs Brigades Union” issued a statement denied their participation in the battle between #YPG and #FSAyoutu.be/b274pA0E2-o

FSA-YPG Discourse On Efrin Clashes

Bewar Mustafa head of Komele/Kurdish Military Council to Rudaw claims to be attacked by YPG. http://networkedblogs.com/LHnL9  / http://networkedblogs.com/LHnL9

While Bewar Mustafa of Kurdish FSA-group claims clash started since YPG was helping Assad-forces in Al-Zahra and Nubul. PYD denies this …..  Wladimir @vvanwilgenburg

 PYD’s Şerwan İbrahim claims the clashes with FSA-groups happened since YPG didn’t allow FSA to massacre Alawites

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/fehim_tastekin/abdnin_cani_kurtlerden_savas_ister-1135362?fb_action_ids=10151608942082380&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7b%2210151608942082380%22%3a314574572009476%7d&action_type_map=%7b%2210151608942082380%22%3a%22og.likes%22%7d&action_ref_map=%5b%5d

Efforts to solve the problems between some FSA-groups and the YPG in Efrin reports Welati:

تجمعكتائبثوارالكرديعلنعنمبادرةوطنيةلحلالأزمةفيقرىعفرينالجنوبية

2013-05-29

شاهيمصطفى ,- ولاتي.نت

أعلنتجمعكتائبثوارالكردفيحلبعنمبادرةتحتاسم (المبادرةالوطنيةلحلالأزمةفيقرىعفرينالجنوبية) بتارخ 28/5/2013حصلتشبكةولاتينتالإخباريةعلىنسخةمنها, جاءفيها:” نظرالتفاقمالوضعالميدانيفيناحيةشيراواجنوبمنطقةعفرينوالتيتشهدمواجهةمسلحةبينقواتال YPG التابعةلحزبالإتحادالديمقراطيوبعضفصائلالجيشالسوريالحرمنذعدةأياموالتيراحضحيتهاالعديدمنالضحاياوالجرحىفيصفوفالطرفين , ولأنالوضعقابلللتدهورممايفسحالمجاللخياراتخطيرةقدتكونلهانتائجكارثيةعلىالطرفين“.

وأضافتالمبادرة“: كونالنظامالقمعيهوالمستفيدالوحيدمنهذاالتصعيدوالذيباتينعكسسلباًعلىوضعالمدنيينوخصوصاًمنأهاليمنطقةعفرينالذاهبينوالعائدينمنوإلىمدينةحلب , نتقدمنحنتجمعكتائبالثوارالكردبالتعاونمعبعضالفعالياتالإجتماعيةمنمنطقةعفرينوالمناطقالاخرىبمبادرةوطنيةلرأبالصدعووقفنزيفالدمالأخويوالاحتكامإلىمنطقالحوار

واقترحتالمبادرةخطواتلحلالأزمة:

أولا:” الوقفالفوريلكلالعملياتالعسكريةوإطلاقسراحكلالمحتجزينوخصوصاًالمدنيينمنالطرفين

ثانيا:” تشكيللجنةميدانيةمحايدةتقومبالوقوفعلىملابساتوحيثياتالأحداثالتيحصلتلضمانعدمتكرارهالاحقاً” .

ثالثا:” وتحميلالطرفالمتسببفيإشعالفتيلالأزمةكاملالمسؤوليةوإظهارذلكللجماهيربحيثيبادرإلىتقديماعتذاررسميللحدمنهذهالخروقات” .

رابعا:” والعملمنأجلضبطالأمورفيالمناطقالمذكورةوخاصةًالمناطقالمحيطةببلدتينبلالزهراءووضعهاتحتإشرافتلكاللجنةريثماينتهيالجيشالحرمنوضعمطارمنغوهاتينالبلدتين “.

خامسا: ” وضعهذهالمناطقميدانياًتحتإشرافالتشكيلاتالتيلاتنتميمباشرةإلىكلاالطرفينونقترحاننقومبهذاالدوربالتعاونمعالفعالياتالاجتماعيةالكرديةوالعربيةمنالمناطقالمجاورة .

وأكدتالمبادرةبأننانتقدمبهذهالمبادرةحرصاًمناعلىوقفنزيفالدموتأكيداًعلىانبنادقالثواركلهايجبانتوجهإلىالنظامالمجرمهذامنجهةومنجهةٍأخرىلتمتينعرىالعلاقاتالأخويةبينكلالمكوناتالسوريةعلىاختلافمشاربهموانتماءآتهم.

Posted  by Wladimir van Wilgenburg / http://networkedblogs.com/LHnps

 

ABD’nin canı Kürtlerden savaş ister – FEHİM TAŞTEKİN – Radikal

İstanbul’da 4 hedefle toplanan muhalifler 5 günde arpa boyu yol alamadı. Toplantıları izleyen PYD’li İbrahim, Kürt hareketi lehine lobi yapıyordu. İbrahim ABD’nin Kürtlerden savaş istediğini anlattı. – Radikal @radikal