MESOP KURDISH HERITAGE : +++ World Heritage Watch (Dünya Miras İzlemesi Kurulusu) +++

Basın Bülteni

2015/2016’daki silahlı çatışmalar sırasında tarihi Sur bölgesi yıkılmış olan ve Dünya Kültür Mirası içinde yer alan Diyarbakır’ın, UNESCO Dünya Mirası Komitesi’nin 40. Oturumu’nda tartışılmamış olmasını esef verici buluyoruz. Palmira gibi Dünya Kültür Mirası alanları aylarca hem UNESCO hem de uluslararası toplumdan büyük bir ilgi ve destek görmüşken Diyarbakır’ın tartışmaya açılmaması bir çelişki yaratmaktadır.

Mayıs 2016 tarihli Diyarbakır Koruma Durumu Raporu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, Alan Yönetimi Başkanlığı’nın ve sivil toplumun katılımı olmadan hazırlanmış, Türkiye Devleti ve UNESCO Dünya Mirası Merkezi, Rapor’u bugüne kadar kamuya kapalı tutmuştur. Konvansiyon’un Dünya Mirası politikası ilkeleri ile açık bir çelişki oluşturan ve Dünya Mirası Merkezi’nin uygulamalarıyla tutarlı olmayan bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerekir.

Sur bölgesindeki mülk sahiplerinin, mülkiyet hakları ve ikamet edecekleri yerleri özgürce seçme hakları ihlal edilerek, kamulaştırma tehdidiyle mülklerini satmaya zorlanacaklarından endişe duyuyoruz. Tarihi Sur bölgesinin yeniden inşası, UNESCO’nun ve yerel idarelerin katılımı sağlandıktan ve tarihi kent dokusu ile koruma ve restorasyonun bilimsel standartlarına uygun bir hazırlıktan sonra başlatılmalıdır.

Dünya Mirası Konvansiyonu bir kavşaktadır. Komite Üyeleri ya Konvansiyon’un çalışmalarının siyasi bir komediye dönüşmesine izin verecekler ya da yapmaları gerektiği gibi sadece Dünya Mirası’nın korunması ve kollanmasına odaklanacaklar. Çalışmalarını siyasi çıkarlardan korumak ve sivil topluma karşı içinde barındırdığı ayrımcılığı sona erdirmek için Konvansiyon’un Usul Kuralları’nın acil bir revizyonu gerekmektedir. Bu olmadığı sürece, Dünya Mirası Konvansiyonu güvenilirliğini,  yani insanların güvenini kaybetme riski ile karşı karşıyadır.

Ilgili kişi:

Mert Hocaoglu  

Stephan Doempke

Chairman, World Heritage Watch
Palais am Festungsgraben
10117 Berlin, Germany