EUROPEAN SYRIAC UNION IN SOLIDARITY WITH HUNGERSTRIKERS

KAMUOYUNA – 13.12.2012 – MESOP  – Bilindiği gibi Türkiye cezaevlerinde KCK ve PAJK davasından yüzlerce siyasi tutsağın 12.09.2012 tarihinde başlattığı açlık grevi ve ölüm orucları devam etmektedir. TC hükümeti, 61 gündür bedenini ölüme yatıran tutsakların taleplerini dikkate almadığı gibi, yapılan açıklamalarla ortam tahrik edilerek, insanlar ölüme sevk edilmektedir. Ölümlerin engellenmesi için, hükümetin biran önce adım atması gerekmektedir.

Türkiyenin tarihi boyunca baskı altında tutulan ezilen ve ötekileştirilen halklar,

Demokratik bir çözümü beklerken, yeni saldırılara uğramalarıyla tarih tekerür etmektedir. Dolayısıyla AKP hükümetinin aldığı oy oranına güvenerek, dile getirdiği ileri Demokrasi iddiası sözde kalmıştır. Türkiyedeki halklarını aldatmaya yönelik yapılan demogoji, son uygulamalarla açığa çıkmıştır. Böylece  gerginlik ve çatışma ortamı körüklenmektedir. Ayrıca barış umudunu besleyen analara ve herkese ağır bir matem yaşatılmaktadır.

Halklara anadilde eğitimi, savunmayı yasaklamak ve halkların özgürlük mücadelesini kanla bastırmak, diktatörlerin tarih boyunca baş vurduğu yöntemler olmuştur. Geçmiştede günümüzdede bu tür yönetimlere özellikle tekçi ve inkarcı Türk hükümetlerine ırkçı şoven duygularla beslenen bazı çevreler destek olmuşlardır. Bu ırkçı şoven çevreler, ölüm orucuna yatan ve onları destekleyenlere karşı da aynı tutumlarını sergilemektedirler. Yapılan saldırıların etkisini ortadan kaldırmak için demokratik kamuoyunun desteğine ihtiyaç vardır.

Dünya kamuoyunu, cezaevlerindeki ölüm oruçlarına, yaşanan çatışmalara karşı duyarlı olmaya davet ediyor, tutsakların eylemini destekliyor ve TC hükümetinin provakatif tavrını kınıyoruz. Ayrıca açlık grevindeki siyasi tutsakların ölüm sınırına gelmeleri vicdan sahibi herkese sorumluluklar yüklemektedir. Yeni trajedilere meydan vermemek için, TC hükümetinden beklentimiz, siyasi tutsakların haklı taleplerine acilen cevap vermesidir.                                                                                                   

ESU Yürütme Kurulu                                                                                                            11.11.2012